Vitajte na stránkach firmy Agromelio, s.r.o.

Cieľom našej spoločnosti je zvyšiť kvalitu vyrábaných výrobkov, zabezpečiť rast objemu výroby, ponúknuť široký sortiment výrobkov a tým uspokojiť potreby zákazníka.

Home

Profil a základné informácie o našej spoločnosti

O nás

Spoločnosť Agromelio, s.r.o. vznikla v roku 2005 a je nástupcom fyzickej osoby Ing. Ján Šitár, ktorá sa zaoberala spracovaním štrkov vyťažených z povodia rieky Torysa.

V roku 2009 spoločnosť rozšírila svoj sortiment výrobkov a začala s ťažbou a spracovaním drveného kameniva v lomoch Žehňa I a Mošurov. V tom istom roku získala ťažobný priestor Orkucany a od 1. januára 2010 začala prvú etapu ťažby štrkopieskov v tomto priestore s ukončením v roku 2015.

Od apríla 2012 rozšírila svoju činnosť aj na výrobu a predaj betónov, výstavbou novej betonárne v areáli spoločnosti vo Veľkom Šariši.

Ďalšou činnosťou našej spoločnosti sú služby poskytované v oblasti dopravy sypkých materiálov a zemných prác.

Certifikáty

Naša spoločnosť je držiteľom certifikátu zhody systému riadenia pre výrobu pieskov, štrkov a drveného kameniva a je oprávnená využívať pre svoje výrobky označenie CE. Výrobky vyrábané spoločnosťou Agromelio, s.r.o., sú v súlade s nariadením Europského parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 a na ich výrobu sa uplatňujú normy.

 • STN EN 12620 Kamenivo do betónu
 • STN EN 13242 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest
 • STN EN 13139 Kamenivo do malty

Taktiež je držiteľom certifikátov o zhode systému riadenia výroby betónov podľa STN EN 206, ktorý sa používa pre betónové konštrukcie na stavbe, montované konštrukcie a pre prefabrikované konštrukčné dielce pozemných a inžinierskych stavieb a pre betón STN 73 6123 - CB III, ktorý sa používa na cesty II. triedy a III. triedy, miestne komunikácie funkčnej triedy A2, účelové komunikácie, odstavné a parkovacie plochy pre vozidla do 3,5 t a je pre tieto výrobky oprávnená používať označenie typu CSK.
Od 2.1.2020 spoločnosť rozšírila sortiment o cementom stmelené zmesi pre podkladové vrstvy a je držiteľom certifikátu o zhode systému riadenia výroby podľa STN EN 14227-1:2013 - CBGM.

Betonáreň

Spoločnosť Agromelio, s.r.o., má svoju pôsobnosť aj vo výrobe betónov. Naša firma využíva najnovšie technologické postupy a prispôsobuje sa najnovším trendom, ktoré prinášajú zo sebou nové technológie na trhu. Odborne zaškolení pracovníci s kvalifikáciou v tejto oblasti garantujú vysokú efektivitu a profesionálnu prácu na vysokej úrovni za prijateľné ceny. V rámci spoločnosti je pre nás prvoradá kvalita a spokojnosť zákazníka.

Naším zákazníkom ponúkame betón podľa STN EN 206. Certifikovaný betón vyrábaný spoločnosťou Agromelio, s.r.o., spĺňa všetky parametre kvality. Betonáreň je schopná realizovať rôzne požiadavky náročných zákazníkov, čo sa týka kvality a množstva vyrobeného a spracovaného betónu.

Betonáreň typu CTR 8 s technickým výkonom 80 m³ za hodinu. Použitá je moderná dvojhriadeľová miešačka, ktorá zabezpečuje vytvorenie homogénnej betónovej zmesi ORU, s objemom 1,7 m³ na jeden zámes. Proces dávkovania a miešania je plne automatický. Pri vstupe sa používa vlhkomer na meranie vlhkosti piesku pre dávkovanie vody, aby sa dosiahla požadovaná konzistencia jednotlivých betónových zmesí.

Naša spoločnosť ponúka dopravu polosuchého betónu ako aj transportbetónu. Dopravu transportbetónu realizujeme autodomiešavačmi a betónpumpami s možnosťou čerpania do 20 a 24 metrov (horizontálne) alebo 24 a 28 metrov (vertikálne).

AltText
AltText
AltText
AltText

Lomy

Lom Žehňa

Lom Žehňa I sa nachádza na severovýchodnom svahu Kozlovho vrchu, morfologicky vystupujúceho na severozápadnom okraji Slanských vrchov. Lom má dobrú prístupnosť, leží v blízkosti cesty Žehňa-Tuhriná.

Hornina: pyroxenicko-amfibolický andezit

 • Vyrábané frakcie
  • 0-8 mm, 8-32 mm, 32-63 mm, 32-125 mm
  • 0-32 mm, 0-45 mm, 0-63 mm, 0-90 mm, 0-150 mm, lomový kameň
 • Pracovná doba
  • Pondelok - Piatok : 7:00 - 16:00 hod
  • Prestávka : 11:00 - 11:30 hod
Lom Mošurov

Vápencový lom Mošurov sa nachádza asi 1,2 km od obce Terňa. Vyťažený vápenec sa dopravuje do areálu firmy Agromelio, s.r.o. Veľký Šariš, kde sa spracováva a predáva.

Hornina: Vápenec

Lom

Výrobňa

Hero Image
Betón

Výroba a predaj betónov spĺňa požiadavky normy STN EN 206-1.

Druhy vyrábaných betónov:

 • C 8/10 – Dmax 16 - S2
 • C 12/15 – Dmax 16 - S3
 • C 16/20 – Dmax 16 - S3
 • C 20/25 – Dmax 16 - S3
 • C 25/30 – Dmax 16 - S3
 • C 30/37 – Dmax 16 - S4
 • CB III – Dmax 16 - S3

Druhy vyrábaných poterov:

 • C 16/20 – Dmax 4 - S3
 • C 20/25 – Dmax 4 - S3
 • C 16/20 – Dmax 8 - S3
 • C 20/25 – Dmax 8 - S3
Štrky a piesky

Štrk sa spracováva a predáva v areáli firmy vo Veľkom Šariši.

 • Vyrábané frakcie:
  • 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm, 16-32 mm, 0-16 mm
 • Použitie:
  • na výrobu betónov a poterov, na drenážne účely, obsypy studní.
 • Andezit

  Andezit sa spracováva a predáva v lome Žehňa a v areáli spoločnosti vo Veľkom Šariši.

 • Vyrábané frakcie vo Veľkom Šariši:
  • 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm, 16-32 mm, 32-63 mm
 • Použitie:
  • podkladové vrstvy ciest, parkovísk, chodníkov, obsypy kanalizačných potrubí.
 • Vápenec

  Vyťažený vápenec sa spracováva a predáva v areáli firmy Veľký Šariš.

 • Vyrábané frakcie:
  • 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm, 16-32 mm
 • Použitie:
  • Frakcia 0-4 mm na jadrové omietky. Pre peknú farbu a štruktúru je vhodný na úpravu záhradiek, skaliek, chodníkov a pod.
 • Služby

  Doprava - preprava sypkých materiálov, betónov a techniky

  Spoločnosť Agromelio, s.r.o. poskytuje svojím zákazníkom aj služby v oblasti dopravy a zemných prác.

  Prepravný poriadok si môžete pozrieť TU

   Výber vozidiel podľa množstva:

  • do 12 t - Volvo
  • do 17 t - štvornápravové auto RENAULT, VOLVO
  • do 22 t - Volvo + tandémový príves
  • do 26 t - ťahače s návesmi - MAN, Volvo, Scania
  • do 5m3 - 4 nápravové beton-pumpy MAN, Mercedes
  • do 8m3 - 4 nápravové domiešavače MAN, Renault, Mercedes

  Ponuka stavebných strojov:

  • Rýpadlo kolesové, Volvo 180 - podkopová lyžica o objeme 0,85 m3
  • Rýpadlo kolesové, Volvo 160 - podkopová lyžica o objeme 0,75 m3

  Prepravná technika:

  • Momentálne nie je k dispozícií
  AltText
  AltText
  AltText
  AltText
  AltText
  AltText

  Referencie

  Kontakty

  Sídlo spoločnosti

  Agromelio s.r.o., Železničná 24, 082 21 Veľký Šariš
  IČO: 36502031, DIČ: 2021934156, IČ DPH: SK2021934156
  Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v oddieli: Sro, vo vložke č.15840/P

  Vedenie spoločnosti

  Dominik Šitár
  konateľ spoločnosti, vedúci betonárne
  0911 946 925
  beton@agromelio.sk

  Ján Šitár
  konateľ spoločnosti
  0905 497 382
  agromelio@agromelio.sk

  Stanislav Michalek
  vedúci dopravy
  0905 202 757
  doprava@agromelio.sk

  Predajňa Veľký Šariš

  Marek Kaľuha
  expedícia materiálu
  0907 973 768
  doprava@agromelio.sk

  Lom Žehňa

  Ing. Emil Chibeľ
  vedúci lomu
  0917 357 007
  agromelio@agromelio.sk

  Lukáš Koropšák
  smenový technik
  0919 452 218
  zehna@agromelio.sk

  Spracovanie osobných údajov podlieha nariadeniu Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 pre ochranu osobných údajov a nariadeniu GDPR zákona slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov účinného od 25. 5. 2018.